Privatumo politika

Norime informuoti, kad mūsų vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
Jei naudojatės mūsų internetiniu puslapiu shop.vibramedica.lt (toliau – Internetinė svetainė), mūsų paslaugomis arba pateikiate mums bet kokius savo duomenis, tuo pačiu išreiškiate savo sutikimą tuos duomenis panaudoti šioje politikoje nustatyta tvarka. Jei nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų panaudoti nurodytu būdu, prašome mums jų neteikti.

Kokią informaciją mes renkame?

Jums lankantis mūsų Interneto svetainėje, susisiekiant su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti šią informaciją:
  • vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir Jūsų užklausos tekstą. kurie yra reikalingi Jūsų pateikiamoms užklausoms internetinėje svetainėje, telefonu ir/ar el. paštu tvarkyti. Šie duomenys saugomi 2 (dvejus) metus nuo Jūsų užklausos gavimo datos;
  • slapukų pagalba (detaliau apie tai žr. „Slapukai") renkamą informaciją;
  • vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą siųsdami tiesioginės rinkodaros pranešimus, jei davėte savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros priemonių gavimo. Šie duomenys yra saugomi 2 (dvejus) metus nuo sutikimo davimo datos.

Slapukai

Slapukas yra interneto naršyklėje saugoma informacija, kurią į naršyklę siunčia interneto serveris. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį, kaskart naršyklei prašant atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.
Siekdami analizuoti lankymosi šioje Interneto svetainėje duomenis, naudojame „Google Analytics" ir kitus, panašaus pobūdžio įrankius, kurie generuoja statistinę ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal vartotojų kompiuteriuose saugomus slapukus.
Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui. Šią informaciją saugo Google arba kitas paslaugos teikėjas. Slapukai yra naudojami ir norint atpažinti Jus, kaip sugrįžtantį lankytoją.
Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, tačiau kai kuriose naršyklėse suteikiama galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis, tačiau būtina atkreipti dėmesį į tai, jog visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį šios Interneto svetainės naudojimui – be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis Paslaugomis.

Tiesioginė rinkodara

Asmenims, kurie yra sutikę duoti savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie mūsų siūlomas prekes ir (arba) paslaugas, mes galime elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu arba SMS žinutėmis) siųsti informaciją, susijusią su prekėmis ir (arba) paslaugomis, panašiomis į tas, kurių pardavimo metu ir buvo gauti kontaktiniai duomenys.
Jeigu Jūs sutikote, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turite teisę bet kada nemokamai nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą tiek, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, informuodami mus el. pašto adresu info@vibramedica.lt ir (arba) paspausdami atitinkamą nuorodą bet kuriame Jums jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.

Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės

Mūsų Interneto svetainėje gali būti talpinama trečiųjų šalių pateikiama reklama. Trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus galiojančius ir taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių reklamos turinį.
Mūsų Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines (įskaitant mūsų partnerių svetaines). Lankytis trečiosios šalies svetainėje galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už turinį, informacijos tikslumą ar nuomones, išreikštas tokiose svetainėse, nei už jose siūlomų prekių ir paslaugų kokybę. Jei nėra aiškiai nurodyta kitaip, nuorodos neturi būti suprantamos taip, kad mes, mūsų Interneto svetainė yra siejama ar susijusi su tokiomis svetainėmis.
Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda mūsų jums skirtoje informacinėje medžiagoje, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.
Bet kokia, informacinėje medžiagoje mūsų pateikta nuoroda į svetainę, nereiškia, kad mes ją palaikome. Jei norite prisijungti prie trečios šalies interneto svetainių, į kurias pateikiama nuoroda, galite tai daryti savo pačių rizika.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jūsų teisės

Turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis, prašyti šiuos duomenis ištaisyti, perkelti, pašalinti, taip pat nesutikti su šių duomenų tvarkymu. Jei norite šiomis teisėmis pasinaudoti, kreipkitės raštu toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Pretenzijos

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (arba) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus pateikiant skundą. Mes Jus užtikriname, jog gavę Jūsų skundą mes susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau, ir apie rezultatą.

Atsakomybė

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų pateikti duomenys mums būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas mus apie tai elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas išduotas valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento yra partnerių UAB "EKBI" ir UAB "Spila" nuosavybėje. UAB "Vibramedica" atstovauja minėtas įmones ir yra tik pardavimų partnerė.

Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais rekvizitais, siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:
UAB "Vibramedica"
Bendrovės kodas 304731354
Registracijos adresas – Savanorių pr.51A, LT-44255 Kaunas
Tel. +37061686286
El. paštas info@vibramedica.lt
Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2020-04-22